top of page

Čo zdravé ženy robia každý január, aby sa držali svojich cieľov po celý rok

Po dlhých rokoch skúseností s predsavzatiami, keď som sa na koniec každého roka obzerala a so zármutkom konštatovala, že som nedosiahla to, čo som si predsavzala, som dospela k poznaniu, že problém nebol v stanovených cieľoch. Skôr som čelila spoločenskému tlaku, ktorý nás núti vytvárať často príliš ambiciózne, neuskutočniteľné predsavzatia, a potom sa snažiť splniť ich všetky naraz. Preto navrhujem, že tento rok sa odkloníme od predsavzatí v ich klasickom ponímaní a skúsime prijať nový prístup: realizovať menšie, postupné zmeny, ktoré môžeme reálne dosiahnuť a vidieť ich výsledky.


Podelím sa s vami o niekoľko overených stratégií, ktoré zdravé ženy aplikujú rok čo rok, aby si stanovili udržateľné zdravotné ciele a naozaj sa ich držali. Týmto spôsobom môžeme vytvoriť pozitívne zmeny vo svojom živote, ktoré nám prinesú nielen spokojnosť, ale aj skutočné výsledky.


1. Naplánujte si menšie ciele počas celého roka


Už predtým, než sa rozozvučia novoročné oslavy, sme z každej strany bombardovaní heslami ako „nový rok, nové ja“. Či už to sú sociálne siete, články alebo reklamy, všade nás nabádajú k tomu, aby sme sa s príchodom nového roka premenili. Predpokladá sa, že január je ten najvhodnejší mesiac na to, aby sme sa chopili svojich cieľov, a zdá sa, že pri tom nie sme sami – spoločný štart má vytvárať pocit vzájomnej podpory. Avšak zdravozýšľajúce ženy vedia, že kľúčom k dlhodobej úspešnosti je rozdelenie veľkých cieľov na menšie, ľahko dosiahnuteľné etapy.


Môžete začať tak, že si v januári určíte hlavný cieľ a vymedzíte konkrétne kroky, ktoré vás k nemu povedú. Potom si tieto kroky rozložte do malých, dosiahnuteľných úloh. Napríklad, ak je vaším cieľom piť viac vody, môžete začať zvyšovaním príjmu vody o pár mililitrov týždenne, možno s použitím motivujúcej fľaše, a postupne tento príjem zvyšovať. Každý malý úspech vás posunie bližšie k vášmu cieľu a dodá potrebnú motiváciu. Nezáleží na tom, kedy sa rozhodnete stanoviť si ciele – či už za mesiac, tri mesiace alebo pol roka, vždy môžete dosiahnuť významný pokrok. Preto si ciele nastavujte pravidelne a nebojte sa ich prispôsobovať počas celého roka podľa vašich aktuálnych potrieb a postupu.


2. Kategorizujte svoje ciele


Pokiaľ sa ocitáte v situácii, kde sa zdá váš dlhý zoznam cieľov, ktoré sa týkajú vášho zdravia, ťažký a neviete, kde začať, systematické členenie cieľov je ideálnym riešením. Je prirodzené, že chceme byť zdravší, avšak zmeny neprichádzajú zo dňa na deň a príliš ambiciózny štart môže viesť k vyhoreniu a pocitu neúspechu. Pokúste sa rozdeliť vaše zdravotné ciele do jednotlivých kategórií, ako sú fyzické zdravie, psychická pohoda, kvalita spánku, stravovacie návyky a podobne. Vyberte si potom jeden konkrétny cieľ z každej kategórie a zamerajte sa na postupné dosahovanie týchto cieľov. Tento prístup vám umožní vytvoriť vyvážený plán pre vaše celkové zdravie a pohodu. Sústredenie sa na dosiahnutie jedného cieľa vám môže paradoxne uľahčiť cestu k splneniu ostatných. Napríklad, zlepšenie psychického zdravia môže poskytnúť viac energie pre fyzické aktivity a vyvážená strava po cvičení prispieva k efektívnej regenerácii svalov.


3. Píšte si denník


Zodpovednosť za dosiahnutie vlastných cieľov patrí medzi najväčšie výzvy, a práve to je často príčinou, prečo mnohé plány zlyhávajú. Najzdravšie ženy však vedia, že pravidelné sledovanie ich pokroku (a to bez pocitov hanby či tlaku) a zvedavý pohľad na ich vlastné úmysly im môže pomôcť udržať si motiváciu aj po tom, ako prvotné nadšenie z novoročných predsavzatí opadne. Vedenie denníka, v ktorom si budete zaznamenávať svoje úspechy, vám poskytne špeciálne miesto pre pravidelné aktualizácie a hodnotenie toho, čo ste dosiahli. Pomôže vám to lepšie pochopiť, na ktorých oblastiach by ste mali zapracovať viac alebo ktoré ciele by bolo potrebné prehodnotiť. Denník je tiež vynikajúcim prostriedkom na zamyslenie sa nad hlbšími motívmi, ktoré stoja za vašimi cieľmi, a na posúdenie, či vám tie ciele naozaj pomáhajú stať sa lepšou verziou seba samého. Vnímajte svoj denník ako posvätné miesto zasvätené vašemu osobnému rastu – bezpečný priestor, kde môžete klásť ťažké otázky, usilovať o sebazlepšenie a s odstupom času vidieť, akú cestu ste už prešli.


4. Plánovanie pravidelných mesačných revízií


Úspešné ženy sa k dosahovaniu svojich cieľov stavajú systematicky a pravidelné mesačné revízie sú súčasťou ich stratégie. Je pravda, že na začiatku, keď si stanovíte nový cieľ, vás môže zaplaviť pocit motivácie a odhodlania. Avšak po mesiaci či dvoch je ľahké nechať svoje plány upadnúť do zabudnutia. Pravidelné mesačné hodnotenia vám umožnia rekapitulovať dosiahnutý pokrok a posúdiť, ktoré stratégie sú účinné, čo by bolo potrebné upraviť, alebo či nie je na mieste si zaceliť nové ciele. Napríklad, cieľ zúčastňovať sa hodinových HIIT tréningov dvakrát týždenne môže byť v januári realizovateľný, ale s príchodom leta a nárastom cestovania alebo iných aktivít sa môže stať, že tento cieľ sa stane náročnejším. A to je úplne v poriadku. Pravidelné mesačné prehodnocovanie vám dá možnosť prispôsobiť vaše plány aktuálnym životným podmienkam a zároveň si udržať pocit spokojnosti z dosiahnutého pokroku.


5. Vytvorte si podporné prostredie


Pamätajte, že prostredie, v ktorom sa pohybujete, má kľúčový vplyv na to, či sa vám podarí naplniť vaše ambície. Aby ste si zaistili úspech, je dôležité odstrániť z vašeho okolia rušivé prvky. Začnite tým, že preskúmate svoj domov a pracovisko a identifikujte faktory, ktoré by vám mohli sťažovať dosahovanie cieľov. Ak si prajete stráviť menej času pred obrazovkami, umiestnite mobilný telefón ďalej od postele, aby ste odolali pokušeniu prechádzať si sociálne siete hneď po prebudení alebo pred spaním. Ak chcete predísť bolestiam spojeným s dlhým sedením pri počítači, investujte do ergonomických pomôcok, ktoré ocení vaše telo. A ak máte záujem začínať deň meditáciou, nechajte si na zrkadle v kúpeľni odkaz, ktorý vám bude pripomínať vaše ranné zámery. Aj tie najodhodlanejšie dámy občas potrebujú malý podnet k tomu, aby sa udržali na správnej ceste. Tieto drobné úpravy vo vašom okolí môžu významne prispieť k vašej ceste za cieľmi.

11 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page